​Консультативно-дорадчі органи

співпрація 2.jpgКонсультативно-дорадчі органи - органи, що утворюються для погодженого вирішення питань реалізації державної політики у певній сфері чи галузі, координації діяльності центральних і місцевих органів державної влади.

Правовою основою утворення та діяльності таких органів є Конституція України, закони та інші нормативно-правові акти. Статус консультативно-дорадчого органу, повноваження, основні напрями і форми діяльності визначаються положенням про конкретний орган чи спеціальним актом відповідного державного органу - постановою, розпорядженням, наказом тощо.

Метою діяльності консультативно-дорадчих органів є: 
 ·    організація виконання актів органів виконавчої влади;
 ·    координація діяльності суб’єктів з питань, вирішення яких входить до їх компетенції;
 ·    виконання конкретних доручень і завдань від органу виконавчої влади.

Консультативно-дорадчі органи Вінницької міської ради