Конкурси: Конкурс соціально-культурних проектів громадських організацій, громадських спілок в 2015 році.
Керування дозволамиКерування дозволами

Конкурс соціально-культурних проектів громадських організацій, громадських спілок в 2015 році. Прийом заявок до 31 березня 2015 року

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС

конкурс.jpgВідповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради №355 від 19.02.2015р. (№355 19-02-2015 Про проведення міського конкурсу фінансової підтримки зі змінами.pdf№355 19-02-2015 Про проведення міського конкурсу фінансової підтримки зі змінами.pdf. )оголошено міський конкурс фінансової підтримки соціально-культурних проектів громадських організацій, громадських спілок у м. Вінниці в 2015 році.

Пріоритетні напрямки конкурсу на 2015 рік визначені відповідно до стратегічних пріоритетів Стратегії розвитку «Вінниця-2020».

Межі фінансування проекту:
Мінімальний розмір гранту – 5 тис. грн.
Максимальний розмір гранту – 50 тис. грн.
Проекти, які передбачають співфінансування третіх сторін отримають додаткові переваги при розгляді конкурсною комісією.

Критерії відбору проектів конкурсною комісією:
1. Актуальність запропонованого проекту для громади м. Вінниці.
2. Важливість результатів отриманих внаслідок реалізації проекту.
3. Доцільність реалізації проекту з огляду на витрачені ресурси.

Пріоритетні напрямки конкурсу фінансової підтримки соціально-культурних проектів громадських організацій, громадських спілок у м. Вінниці в 2015 році

Формування сильної місцевої громади:
1. Сприяння розвитку громадянського суспільства.
2. Сприяння розвитку місцевого самоврядування: впровадження інформаційних технологій, впровадження нових механізмів фінансування, управління якістю, контроль ефективності діяльності органів місцевого самоврядування.
3. Розвиток адміністративних та соціальних послуг, орієнтованих на громадян.
4. Розширення зв’язків та співпраці  на міжрегіональному та міжнародному рівнях.
5. Сприяння прозорості бюджетних процесів.

Економічний розвиток, спрямований на високий та якісний рівень зайнятості:
1. Сприяння розвитку інфраструктури для малого і середнього бізнесу.
2. Сприяння залученню приватних інвестицій.

Сталий екологічний розвиток і покращення якості надання комунальних послуг:
1. Енергоефективність та захист навколишнього середовища.
2. Моніторинг якості надання комунальних послуг з метою досягнення  європейських стандартів.
3. Популяризація велосипедного руху та безпеки на дорогах.

Якість соціального життя:
1. Моніторинг забезпечення прав дітей щодо їх участі у розвитку міста.
2. Пропаганда цінностей здорової сім’ї та здорового способу життя серед молоді.
3. Популяризація здорового способу життя.
4. Створення цікавих інтерактивних заходів для громадян, особливо на відкритих громадських територіях, які мають ініціювати активну участь мешканців міста.
5. Розвиток міжвікової інтеграції.
6. Подолання дискримінації та підвищення соціальної інтеграції людей з функціональними обмеженнями (люди з інвалідністю), етнічних меншин та інших потенційно уразливих груп.
7. Підтримка розвитку у місті послуг соціальної допомоги, таких, як довгостроковий догляд та інші, залучення до вирішення цих завдань благодійників, громадських організацій, волонтерів, підготовка їх для надання кваліфікованої допомоги тим, хто її потребує.

Збалансований просторовий розвиток:
1. Створення локальних центрів (суб-центрів) концентрованої діяльності, що поєднують повсякденне життя з роботою, освітньою діяльністю, послугами, розвагами та відпочинком.
2. Формування мережі публічних просторів та рекреаційних зон на основі реконструкції існуючих та створення нових.
3. Використання зелених зон міста, зокрема прибережних територій, для соціально-культурних заходів.
4. Залучення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і органів самоорганізації населення до участі в соціально-культурному житті міста.
5. Формування креативного міського середовища.

Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:

1. Заяву про участь у конкурсі, засвідчену печаткою організації, спілки. Зразок заяви для участі у конкурсі 2015.docxЗразок заяви для участі у конкурсі 2015.docx
2. Опис та кошторис проекту (відповідно до аплікаційної форми), засвідчені печаткою організації, спілки (у 2-х прим.) та його електронну копію. Аплікаційна форма для участі у конкурсі 2015.docxАплікаційна форма для участі у конкурсі 2015.docx
3. Копію свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, громадської спілки (або копію виписки з ЄДРПОУ), засвідчену печаткою організації (у 2-х прим.).
4. Копію рішення   органу   державної  податкової  служби  про включення   громадської організації, громадської спілки до  Реєстру неприбуткових установ та організацій, підписану керівником і засвідчену печаткою громадської організації (у 2-х прим.).
5. Копію податкового звіту громадської організації, громадської спілки за попередні 2 роки, інформацію про діяльність організації, спілки  за попередні 2 роки.
6. Копію статуту (положення) організації, спілки, засвідчену печаткою громадської організації, громадської спілки.
7. Листи-підтвердження щодо фінансового внеску від інших партнерів (за умови залучення додаткового фінансування).
8. Листи-підтвердження від інших партнерів (за бажанням).

Усі додатки (п.1-6) повинні бути засвідчені підписом керівника та печаткою організації (спілки).
Конкурсні пропозиції можуть подаватися лише громадськими організаціями, громадськими спілками, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до дати оголошення конкурсу.

Громадські організації, громадські спілки не допускаються до участі у конкурсі, коли:
• документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про громадську організацію;
• документи поданні пізніше зазначеного в умовах конкурсу терміну;
• відсутні один або декілька із вищезазначених підпунктів;
• громадська організація перебуває у стадії припинення;
• передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;
• наявна заборгованість з надання фінансових чи описових звітів відповідно до раніше укладених з виконавчими органами міської ради угод;
• установлено факт порушення організацією вимог бюджетного законодавства у попередніх бюджетних періодах;
• співфінансування проекту за рахунок коштів організації, спілки та (або) інших джерел становить менше 15 відсотків від загальної вартості проекту.

Заяву та документи на участь у конкурсі необхідно подавати до відділу звернень апарату міської ради та її виконкому (канцелярію) / (вул. Соборна, 59,  І поверх) з позначкою: «для департаменту правової політики та якості міської ради».

Електронні копії реєстраційної картки, опису та кошторису соціально-культурного проекту необхідно надіслати у doc-форматі на e-mail: konkursNGO@vmr.gov.ua з надписом у темі: «Конкурс соціально-культурних проектів 2015».

Із запитаннями щодо умов конкурсу просимо звертатися до департаменту правової політики та якості міської ради (вул. Соборна,59, каб. № 708, тел.: 59-51-36, 59-51-55, e-mail: info@vmr.gov.ua).

Кінцевий термін подачі проектів для участі  у конкурсі31 березня 2015 року, до 17:00.

 

Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів у м. Вінниці. Затверджена рішенням міської ради від 29.03.2013р. № 1210  Програма надання фінансвової підтримки на реалізацію проектів зі змінами.pdfПрограма надання фінансвової підтримки на реалізацію проектів зі змінами.pdf

Порядок використання коштів, передбачених в міському бюджеті на виконання Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям, громадським спілкам на реалізацію соціально-культурних проектів у м.Вінниці  Порядок використання коштів зі змінами.pdfПорядок використання коштів зі змінами.pdf

Рішення виконавчого комітету міської ради від 18.06.2015р. №1340 "Про затвердження переліку соціально-культурних проектів громадських організацій і розміру їх фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Вінниці на 2015 рік" №1340 18-06-2015 Про затвердження переліку.pdf№1340 18-06-2015 Про затвердження переліку.pdf