Новини: Пропонуються зміни до Програми фінансування соціально-культурних проектів ІГС
Керування дозволамиКерування дозволами

Пропонуються зміни до Програми фінансування соціально-культурних проектів ІГС

Пропозиції змін до
Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально-культурних проектів на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2020 році

 1. В тексті Програми речення «Стратегія розвитку «Вінниця-2020» в усіх відмінках пропонується змінити на «Концепцію інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030» у відповідних відмінках.
 2. До переліку виконавчих органів міської ради, на які покладається реалізація завдань Програми, у п.2.2. розділу 2 пропонується додати департамент кадрової політики.
 3. До п. 3.2. після десятого абзацу пропонується додати речення «У разі відсутності з поважних причин членів конкурсної комісії, їх функції в комісії здійснюють особи, на яких покладено тимчасове виконання їх посадових обов`язків».
 4. До п. 3.2. до абзацу «Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення комісією рішення про визначення переможців, таке рішення підлягає перегляду. Індивідуальні оцінки члена конкурсної комісії, в якого виявлено конфлікт інтересів, не враховуються» пропонується додати речення «і він позбавляється права бути членом конкурсної комісії протягом наступних двох років».
 5. В п. 3.7. пропонується виключити два абзаци такого змісту: «Проекти подані ІГС, представники якого протягом року до оголошення конкурсу брали участь в розробці та (або) обговоренні проектів рішень Вінницької міської ради і надали актуальні та фахові пропозиції, отримують додатково 0,5 бала до середнього бала проекту. Рекомендації із зазначенням участі ІГС в розробці відповідних проектів рішень надає комісії виконавчий орган міської ради – розробник даних проектів рішень.
  Під час оцінювання конкурсної пропозиції, ІГС, який має досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, отримують додатково 0,5 бала до середнього бала проекту.»
 6. Після абзацу 6 п. 3.7 пропонується додати абзац такого змісту: «Члени конкурсної комісії заповнюють оціночні листи в день засідання комісії в електронному вигляді. У разі технічних причин оцінка може здійснюватися в паперовому вигляді. Загальна оцінка проектних пропозицій оприлюднюється на моніторах приміщення, в якому проходить засідання конкурсної комісії».
 7. Абзац 4 п. 3.8 пропонується викласти в новій редакції: «Результати конкурсу та анотації проектів із зазначенням кількості набраних балів, протокол засідання комісії з результатами оцінок конкурсних пропозицій оприлюднюються департаментом правової політики та якості на офіційному веб-сайті міської ради».
 8. До п. 3.8 пропонується додати абзац: «Переможці конкурсу протягом 20 днів після оголошення результатів конкурсу зобов'язані повідомити організатору конкурсу про те, чи буде на проект, який став переможцем конкурсу, надаватися фінансова підтримка іншими організаторами конкурсів за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів та прийняте рішення ІГС щодо вибору одного організатора конкурсу, від якого будуть отримувати фінансування».
 9. До п. 5.1 пропонується додати абзац такого змісту: «Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
 10. Абзац 4 п. 3.8 пропонується викласти в новій редакції: «Результати конкурсу та анотації проектів із зазначенням кількості набраних балів, протокол засідання комісії з результатами оцінок конкурсних пропозицій оприлюднюються департаментом правової політики та якості на офіційному веб-сайті міської ради».
 11. До п. 6.1 пропонується додати абзац такого змісту: «На поштову адресу конкурсу konkursNGO@vmr.gov.ua інститути громадянського суспільства надсилають копію запрошення для участі у заходах, запланованих у рамках реалізації соціально-культурного проекту, та інформацію, яка відображає хід реалізації проектів. Департамент правової політики та якості міської ради розміщує дану інформацію на офіційному сайті міської ради в розділі «сайт Вінницьких інститутів громадянського суспільства».
 12. Перший абзац п. 7.5 пропонується викласти у новій редакції: «Конкурсна комісія на підставі підсумкового висновку куратора проекту за результатами підсумкового звіту інституту громадянського суспільства або на підставі встановлення факту фінансування статей витрат кошторису за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів двома та більше організаторами конкурсу, може прийняти рішення про те, що проект не реалізовано, яке у триденний строк оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради.»

 Депаратмент правової політики та якості

міської ради
т. 59-51-59, 59-51-36