Керування дозволамиКерування дозволами

Грантодавці

USAID.png

Агентство з міжнародного розвитку США в Україні

USAID – незалежна федеральна урядова агенція заснована у 1961р. Агенції опікується питаннями довгострокової та неупередженої підтримки іншим державам світу у питаннях економічного зростання, охорони здоров'я, демократії, запобігання конфліктів, гуманітарної допомоги.

Фонд Г Степіч.png

Благодійний фонд "Г. Степіч ЦСЄ"

Благодійний фонд "Г.Степіч ЦСЄ". Проекти фонду спрямовані на допомогу дітям, неповнолітнім та молодим жінкам, що потребують підтримки, в Центральній та Східній Європі. Проекти мають на меті надати цим людям нові можливості, та, за підтримки фонду, допомоги, знайти шлях до працевлаштування. Фонд має намір започаткувати проекти в тих країнах Центральної та Східної Європи, де існує найбільша потреба у допомозі, і в яких присутній Райффайзен. Фонд засновано 2007.

British council.png

Британська Рада в Україні

На офіційному сайті організації можна віднайти інформацію про міжнародні конкурси, освітні та начальні програми, які пропонуються урядом Великобританії. British Council – міжнародна організація Королівства Великобританії заснована у 1943р. Британська рада опікується питаннями налагодження культуних та освітніх відносин з іншими країнами світу.  

ІСАР Єднання.jpg

ІСАР "Єднання" 

Ісар-Єднання – українська неприбуткова неурядова громадська організація заснована у 1997р. Організація займається питаннями надання грантів, консультацій, тренінгів, інформаційною підтримкою, дослідницьких та аналітичних послуг.

МФ Відродження.jpg

Міжнародний фонд "Відродження"

Міжнародний фонд "Відродження" засновано у квітні 1990р. Пріоритетною для Фонду є підтримка проектів за напрямами, що торкаються розвитку громадянського суспільства, верховенства права, ЗМІ, підтримки освітніх програм, ініціатив в галузі охорони здоров'я.

ОБСЄ.jpg

Організація з безпеки і співробітництва в Європі

OSCE (ОБСЄ) – міждержавна організація, яка зосереджує свою увагу на плануванні, виконанні та моніторингу проектів щодо процесів демократизації, розвитку та посиленню елементів громадянського суспільства та правової держави, правової і політичної освіти громадян.

ООН.jpg

Організація об'єднаних націй

ООН – міжнародна організація, що працює в Україні на національному рівні в економічній, інституціональній та соціальній галузях, а також на місцевому рівні. Особливо важливими для України програми: ПРООН (Програма розвитку ООН В Україні), ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН), Об'єднана Програма ООН з ВІЛ/СНІДу, Фонду Народонаселення ООН та ін.

posolstvo-Niderlandiv.png

​Посольство Королівства Нідерландів в Україні

На офіційному сайті посольства Королівства Нідерландів в Україні можна віднайти інформацію про міжнародні конкурси, освітні та начальні програми, які пропонуються урядом Нідерландів. Найбільш цікавою для України є так звана програма Matra KAP (програма соціальних перетворень в Україні та Молдові). 

ПАУСІ.jpg

​Польсько-Американсько-Українська ініціатива про cпівпрацю

Польсько-українська фундація співпраці ПАУСІ була заснована у квітні 2005 року. Метою нової Фундації ПАУСІ є сприяння подальшій інтеграції України в європейські та євроатлантичні структури через запровадження європейського та, зокрема, польського досвіду.

Світовий банк.jpg

Представництво Світового банку в Україні

Представництво Світового банку в Україні, Білорусії та Молдові. Стратегія партнерства з Україною на період 2008-2011 років, визначає цілу низку пріоритетів діяльності Групи Світового банку в Україні. Зокрема це кредитування та інвестиції, надання аналітичних і консультаційних послуг та технічної допомоги. Окрім того Світовим банком в Україні реалізується ряд важливих соціальних проектів, зокрема: "Контроль за туберкульозом і ВІЛ/СНІД в Україні", "Вдосконалення системи соціальної допомоги в Україні", "Рівний доступу до якісної освіти" тощо.

Представництво ЄС.jpg

Представництво Європейського Союзу в Україні

На офіційному сайті представництва Європейського Союзу в Україні можна віднайти інформацію про міжнародні конкурси, освітні та начальні програми, які фінансуються Європейським Союзом. 

Програма Кусаноне.jpg

Програма "Кусаноне"

 Запропонована Урядом Японії програма фінансової допомоги для проектів розвитку призначається для задоволення різноманітних потреб країн, що перебувають у стані розвитку. Ця програма, яка також відома як "програма Кусаноне", сприяє проектам, що пропонуються різними організаціями, як неурядовими організаціями, так і місцевими державними організаціями. Програма Кусаноне набула високого рейтингу завдяки тому, що вона забезпечує гнучке та швидке сприяння основним проектам розвитку.

Програма Фулбрайта.jpg

Програми академiчних обмiнiв iм. Фулбрайта

Програма ім. Фулбрайта найстаріша і найбільш відома у світі програма наукових обмінів Сполучених Штатів Америки заснована у 1946р.

УЖФ.jpg

Український жіночий фонд

Український Жіночий Фонд – міжнародна благодійна організація, заснована 2000 року. Фонд надає фінансову, інформаційну і консультативну допомогу жіночим громадським організаціям. 

УФСІ.jpg

​Український фонд соціальних інвестицій

Український фонд соціальних інвестицій – неприбуткова організація створена КМУ в 2000р. з метою підготовки та виконання спільного Проекту Уряду України та Світового банку "Фонд соціальних інвестицій". Цілями проекту є покращення умов життя бідних та вразливих верст населення, соціальних інвестицій, розситок інфраструктури тощо.

УОЦР.jpg

Український освітній центр реформ

Український освітній центр реформ (УОЦР) - міжнародна благодійна організація, що діє в Україні та США. Головним напрямком діяльності Центру є інформаційна підтримка економічних, політичних і соціальних перетворень в Україні, дедалі більше залучення українських громадян до реформування, що сприятиме побудові демократичної держави з ринковою економікою та розвитку громадянського суспільства.

УФБ.jpg

Український форум благодійників

Український форум благодійників – це нині мережа 16 благодійних фондів, які діють в Україні і котрих об’єднала мета розвитку відповідального та ефективного благодійництва в нашому суспільстві. Члени Українського форуму благодійників просувають ідею прозорості й відкритості в наданні благодійної допомоги, всі вони регулярно публікують свої річні звіти, де надають вичерпну інформацію про свою благодійну діяльність.

Фонд Пінчука.jpg

​Фонд Віктора Пінчука

Фонд Віктора Пінчука було засновано у 2006р. Мета Фонду – зробити внесок у модернізацію України та підтримувати виникнення нової генерації українських лідерів, що прагнуть служити своїй країні. Підтримка мистецтва, охорони здоровя, соціальноорієнтованих проектів тощо.

Фонд ім С Баторія.jpg

Фонд ім. Стефана Баторія

Метою діяльності Фонду ім. Стефана Баторія є розбудова громадянського суспільства та зміцнення основ правової держави. Фонд здійснює свою діяльність за трьома напрямками: 1) підтримка громадських ініціатив 2) права і громадський контроль 3) допомога і міжнародне співробітництво. В Україні Фонд працює за програмою "Громадянські ініціативи у Східній Європі" та "Партнерство суспільних ініціатив".

Фонд сприяння МС.jpg

​Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України

Фонд є центральною науково-методичною, консультативною та координуючою установою, створеною при Президентові України для підтримки місцевого самоврядування в Україні. Діяльність Фонду на сучасному етапі зорієнтована на реалізацію якісно нових завдань розвитку місцевого самоврядування, за якими передбачено здійснити процес адаптації правової системи України до європейських стандартів в цій сфері.

фонд Форда.jpg

Фонд Форда

Фонд Форда – американська донорська організація, що розпочала свою роботу у 1936р. Головними пріоритетами роботи фонду є концентрація навколо створення політичних, економічних та соціальних систем, що пропагують мир, добробут, а також стабільність середовища від якого залежить їх життя.

фонд Стюарта Мотта.jpg

​Фонд Чарльза Стюарта Мотта

Фонд Мотта – донорська організація, що розпочала свою активну діяльність з 1970р. Свою діяльність організація провадить у всьому світі та ставить за мету грантову підтримку проектів, які спрямовані на встановлення стабільних процесів розвитку суспільств.

фонд Євразія.jpg

​Фонд Євразія

Фонд Євразія є приватною неприбутковою організацією, фінансування якої здійснюється урядом США та іншими приватними та державними установами. Розвиток громадянсько суспільства, підтримка правових та соціальноорієнтованих проектів.

ШБС.jpg

Швейцарське бюро співробітництва

 Швейцарське бюро співробітництва є структурним підрозділом Посольства Швейцарії в Україні. Стратегічними напрямками співробітництва визначені - підтримка перехідних процесів в Україні шляхом:
- сприяння демократичним реформам державних інститутів;
- забезпечення сталого розвитку економіки;
- впровадження принципів справедливого суспільства на засадах - участі громадян у суспільному житті;
- допомоги в поглибленні інтеграції в Європу.